ข้อมูลงานแสดงสินค้า

Food Pack & Warehouse Logistics Expo

งานแสดงสินค้าครั้งที่ 5

รวมผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าที่ใช้ในโรงงานแปรรูปอาหาร-เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ในธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

วันและเวลา

7-9 กันยายน 2566 เวลา 10:00 - 18:00 น.

สถานที่

KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น : ฮอล์ล 1

การเข้าชมงาน

เข้าชมงานฟรี เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าและ Walk in

จองบูธ

สนใจพื้นที่บูธแสดงสินค้าในงาน โทร 081-668-5999

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

เป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการ

นำเสนอสินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรม

ผู้ชมงานเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ

สินค้าราคาพิเศษ ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต

สนับสนุน ส่งเสริมการค้า

โอกาสลงทุนในอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน

สร้างโอกาสการเจรจาธุรกิจ

สำหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม

Why Khon Kaen?

Potential of Khon Kaen Province

Thank you information from the website https://baanbaan.co/

เชื่อมโอกาส การค้า การลงทุน ในจังหวัดขอนแก่น

กลับมาอีกครั้งกับงาน FOOD PACK & WAREHOUSE LOGISTICS EXPO @ KICE KHON KAEN ครั้งที่ 5 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรแปรรูปอาหาร-เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ ระบบจัดเก็บสินค้าและสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร

ภายในงานมีอะไรน่าสนใจบ้าง

Show Highlight

หัวข้อสัมมนา

อัพเดทเทรนด์ความรู้เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ

เจรจาจับคู่ธุรกิจ

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อพบผู้ขาย

Smart City

“ขอนแก่น” เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Machine Show

ชมการทำงานของเครื่องจักรจริงๆ ภายในงาน

3,507+

พื้นที่แสดงสินค้า ตร.ม.

3,000+

ผู้เข้าชมงานเป้าหมาย

150+

Business Matching

120+

ผู้แสดงสินค้าเป้าหมาย

Trust and Worth

Our Partner & Supporter

Scroll to Top