ข้อมูลผู้ชมงาน

กลุ่มผู้เข้าชมงานเป้าหมาย

บริษัท ห้างร้านในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง

แปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา-อาหารเสริม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมทั่วไป

บริการจัดเลี้ยง เจ้าของธุรกิจเบเกอรี่ เฟรชมาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ

และบุคคลทั่วไปที่สนใจลงทุนทำธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม

ผู้จัดการแผนก

ช่างซ่อมบำรุง ช่างเทคนิค

ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ห้างร้าน/โรงงาน

คุณครู จากโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษา

จากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยอาชีวศึกษา/วิทยาลัยเทคนิค

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่สนใจเข้าชมงาน

How to visit the Show

If you are interesting in our Exhibition

Trust and Worth

Our Partner & Supporter

Scroll to Top